Het laatste nieuws en updates op www.Tholen-Schakerloo.nl

 Laatst aangepast op zaterdag, 9 december 2017.09-12-2017: Update december 2017
Bijgewerkt zijn Tholen deel 1 en 2.
In Tholen deel 1 en 2 zijn er belangrijke aanvullingen uit de 16e en 17e eeuw aangebracht:
- in de polder Brooloose vonden we in de periode ca. 1555 - 1575 een hoeve. De polder is na de inundatie in 1575 verloren gegaan.
- in de 1500 Gemetenpolder aan de Zwarteweg vonden we van de aldaar aanwezige hoeve dat hij in 1558 was genaamd Couwenhoeve. De bewoners van de hoeve droegen in de 17e eeuw de naam Couwenhove, de naam van de hoeve zal mogelijk tot de familienaam hebben geleid.
- ook in de volgnummers aan de Steenstrate (Postweg) konden we in de oudste gedeelten diverse aanvullingen aanbrengen.

In de voetnoot onder aan de bladzijden is nu de datum van de up date aangebracht zodat duidelijk is welke versie u hebt ingezien.

In bewerking is:
- Huizen en herbergen aan de haven van Tholen

Verder vind er zo nodig een update plaats van de reeds aanwezige documenten.

Heeft u vragen, aanvullingen, verbeteringen of opmerkingen, wij horen het graag van u.06-12-2017: Enkele foto's22-10-2017: Update oktober 2017
Bijgewerkt zijn Schakerloo deel 1, 2 en 3.
- In Schakerloo deel 1 is onder letter A t/m J opgenomen een 20 tal bebouwde percelen gelegen in Schakerloo in de 16e en 17e eeuw waarvan we tot heden niet hebben kunnen vaststellen waar zij precies liggen.
- In Schakerloo deel 3 zijn er belangrijke aanvullingen uit de 16e en 17e eeuw in de buurtschap Westdorp en Steene Cruijs aangebracht.

Idem bijgewerkt en aangevuld de stamreeks van de fam. Buijsen / Buijse / Buijs, wonende Breda, Polder van Namen en St.Annaland. De oudste stamvader Andries Jansen Buijsen, mr. schrijnwerker en houtkoper was maker van o.a. de ‘Prinsenbank’ in de Grote kerk te Breda.25-05-2017: Herindeling website
Het document Eigenaren en bewoners van de Polders van Tholen en Schakerloo (10 delen) is voltooid, het laatste deel Broek- en Roolandpolder is op de site gezet.
Schakerloo 1 is gesplitst in Schakerloo deel 1 en 2
Schakerloo 2 wordt Schakerloo deel 3.

Tevens is er een transcriptie van het kohier haardstedengeld van Tholen 1696 op de site geplaatst.

25-04-2017: De documenten van Vrijberghe zijn bijgewerkt

Het document Vrijberghe deel 1 is uitgebreid en Vrijberghe deel 2 is nieuw toegevoegd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina 'Eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Vrijberghe'.

25-04-2017: De documenten Schakerloo deel 1, 2 en 3 en Tholen deel 1 zijn bijgewerkt
Aan deze documenten zijn enkele wijzigingen uitgevoerd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina 'Eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Tholen en Schakerloo'.

17-12-2016: De documenten Tholen deel 3, 4, 5 en 6 zijn bijgewerkt
Aan deze documenten zijn enkele wijzingen uitgevoerd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina 'eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Tholen en Schakerloo'.

13-12-2016: Het document Schakerloo deel 2 is bijgewerkt
Aan dit document zijn enkele foto's toegevoegd. Dit document is te bekijken op de pagina 'eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Tholen en Schakerloo'.

16-05-2016: Genealogieën Clement / Klement en Jansen zijn bijgewerkt
De genealogieën van Clement / Klement en Jansen zijn aangevuld en verbeterd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina genealogieën en stamreeksen.