Het laatste nieuws en informatie op www.Tholen-Schakerloo.nl
 Laatst aangepast op 31 december 2023
In Memoriam

Helaas hebben we op 16 november 2021 afscheid moeten nemen van onze vader en opa Jan J. van de Velde. Hij heeft de mooie leeftijd van 88 jaar mogen bereiken. Conform zijn wens is hij te Tholen begraven.

Gedurende 40 jaar was zijn grootste hobby het genealogisch en historisch onderzoek naar inwoners van de stad en het eiland Tholen. Hij was in 2011 mede-initiatiefnemer voor de opzet van deze website.

Wij zullen zijn kennis, enthousiasme en betrokkenheid missen.

Dave van de Velde / Daan van de Velde
Mocht u bezwaar hebben tegen geplaatste persoonsgegevens op de site die u persoonlijk aangaan en die in strijd zouden kunnen zijn met de nieuwe wet op de privacy dan horen we dat graag van u.
31-12-2023: Update december 2023
De genealogie Camhoot / Kamhout en de stamreeks Schot zijn aangevuld en verbeterd en zijn beschikbaar op de website.
22-11-2023: Update november 2023
De genealogie van de familie Kerpel bleek kort na de vorige update op een belangrijke manier te moeten worden aangepast. De nieuwe versie is nu online gezet.
Verder zijn de fragmentgenealogie van de familie Kwakkelaar / Quakkelaar en het overzicht van de oudste generaties van de familie Verkamman aangevuld en op een paar punten gecorrigeerd. Die staan nu ook op onze site.

Heeft u vragen, aanvullingen, verbeteringen of opmerkingen, wij horen het graag van u.
24-10-2023: Update oktober 2023
De genealogie van Kerpel is aangevuld en verbeterd en de genealogieën Stierman en Slootmaker zijn nieuw en zijn beschikbaar op de website.
29-08-2023: Update augustus 2023
De genealogieën van de familie (de) Nové / ten Hove en Maet zijn aangevuld en verbeterd en zijn beschikbaar op de website.
30-07-2023: Genealogie Stroo
De genealogie van de familie Stroo is toegevoegd op de website en vanaf heden te bekijken.
04-02-2023: Genealogie Verkamman
Een gedeelte van de genealogie van de familie Verkamman is toegevoegd op de website en vanaf heden te bekijken.
01-01-2023: Update januari 2022
Diverse genealogieën en stamreeksen zijn aangevuld en verbeterd in het afgelopen jaar (Donken, Elenbaas, de Graaf, Jansen en Rijstenbil) en staan op de website.
24-03-2021: Update maart 2021
Ons onderzoek naar de Huizen en herbergen aan de Haven / Kaaij van Tholen is afgerond en geplaatst op onze website. Het onderzoek beschrijft de eigenaren en bewoners vanaf ruwweg 1600 tot en met heden. Soms was het mogelijk nog verder in de tijd terug te gaan. Het voornemen bestaat ook andere historische delen van de stad in kaart te brengen. Te beginnen met de Grote Markt of Korenmarkt.
14-02-2021: Update februari 2021
Recentelijk is een genealogie van de familie Moeliker / Moelker op de site geplaatst. De oorsprong van deze familie ligt op Reimerswaal, de in 1631 verlaten stad. In deze genealogie zijn alle nakomelingen van Jacob (Moeijelijcker) opgeno­men die de naam Moeliker / Moelker (of een variant) heb­ben gevoerd. De genealogie is beperkt tot acht generaties en beslaat ruwweg de 17e, 18e en begin van de 19e eeuw..
24-01-2021: Update januari 2021
De stamreeks Heerebout is vervangen door een volledige genealogie van deze Zeeuwse familie vanaf 1640, met diverse aanvullingen en uitbreidingen.
24-10-2020: Update oktober 2020
De genealogie van de Thoolse familie Negenooghe (1577-1705) is aangepast en uitgebreid met nieuwe bronvermeldingen en enkele afbeeldingen.
Verder zijn de genealogische overzichten van de diverse families met de naam (Van) Schakerloo (1580-1838) verbeterd en aanzienlijk uitgebreid.
09-01-2020: Storing gastenboek
Wegens een technische storing is het in 2019 een tijdlang niet mogelijk geweest een bericht in het gastenboek te plaatsen, we hebben dit helaas te laat ontdekt, ons excuus hiervoor. Deze storing is nu verholpen.
16-09-2019: Update september 2019
Bijgewerkt zijn Schakerloo deel 1 en Tholen deel 1 t/m 3.
08-07-2019: Update juli 2019
Bijgewerkt zijn Schakerloo deel 1 t/m 3 en Tholen deel 1 t/m 6.
19-12-2018: Genealogie en stamreeks bijgewerkt
De genealogie van de Fam. Polij / Pollie is aangevuld en een stamreeks van de Fam. De Graaf is aan de site toegevoegd.
19-12-2018: Beeldbank toegevoegd aan de site
Aan de site is toegevoegd een beeldbank van foto's en tekeningen die betrekking hebben op ons historisch onderzoek verricht in de Polders van Tholen, Schakerloo en Vrijberge.
03-12-2018: Fragment Van de Velde Gen. XII t/m XV aangepast
Het document 'Gen. XII t/m XV' is opgesplitst in de volledige generatie XII en fragment gen. XIII t/m XV. De documenten zijn te bekijken bij genealogieën en stamreeksen onder de familie Van de Velde.
27-11-2018: Update december 2018
Bijgewerkt zijn Schakerloo deel 1 t/m 3 en Tholen deel 1 t/m 7.

Een belangrijke aanvulling in Tholen deel 6 is dat Jacob Willemssen de Boet, heer van Vrijberghe eigenaar is van de hoeve Schulpkreek in de Broekpolder in 1550.
02-06-2018: Update juni 2018
Aangevuld en verbeterd zijn de delen:
- Tholen - Schakerloo inleiding
- Schakerloo deel 1, 2 en 3
- Tholen deel 1, 2 en 3

In Tholen deel 1 zijn opgenomen gegevens betreffende de aanleg van een nieuwe dijk en landbouwhaven in de Deurloopolder in 1686 en gegevens over de Brouwersput in Mosselhoek. In Tholen deel 2 zijn opgenomen gegevens betreffende de legering van Spaans gezinde soldaten op de Deehoeve in 1576 en de gevolgen die dat heeft gehad.
09-12-2017: Update december 2017
Bijgewerkt zijn Tholen deel 1 en 2.
In Tholen deel 1 en 2 zijn er belangrijke aanvullingen uit de 16e en 17e eeuw aangebracht:
- in de polder Brooloose vonden we in de periode ca. 1555 - 1575 een hoeve. De polder is na de inundatie in 1575 verloren gegaan.
- in de 1500 Gemetenpolder aan de Zwarteweg vonden we van de aldaar aanwezige hoeve dat hij in 1558 was genaamd Couwenhoeve. De bewoners van de hoeve droegen in de 17e eeuw de naam Couwenhove, de naam van de hoeve zal mogelijk tot de familienaam hebben geleid.
- ook in de volgnummers aan de Steenstrate (Postweg) konden we in de oudste gedeelten diverse aanvullingen aanbrengen.

In de voetnoot onder aan de bladzijden is nu de datum van de up date aangebracht zodat duidelijk is welke versie u hebt ingezien.

In bewerking is:
- Huizen en herbergen aan de haven van Tholen

Verder vind er zo nodig een update plaats van de reeds aanwezige documenten.
22-10-2017: Update oktober 2017
Bijgewerkt zijn Schakerloo deel 1, 2 en 3.
- In Schakerloo deel 1 is onder letter A t/m J opgenomen een 20 tal bebouwde percelen gelegen in Schakerloo in de 16e en 17e eeuw waarvan we tot heden niet hebben kunnen vaststellen waar zij precies liggen.
- In Schakerloo deel 3 zijn er belangrijke aanvullingen uit de 16e en 17e eeuw in de buurtschap Westdorp en Steene Cruijs aangebracht.

Idem bijgewerkt en aangevuld de stamreeks van de fam. Buijsen / Buijse / Buijs, wonende Breda, Polder van Namen en St.Annaland. De oudste stamvader Andries Jansen Buijsen, mr. schrijnwerker en houtkoper was maker van o.a. de Prinsenbank in de Grote kerk te Breda.
25-05-2017: Herindeling website
Het document Eigenaren en bewoners van de Polders van Tholen en Schakerloo (10 delen) is voltooid, het laatste deel Broek- en Roolandpolder is op de site gezet.
- Schakerloo 1 is gesplitst in Schakerloo deel 1 en 2
- Schakerloo 2 wordt Schakerloo deel 3.

Tevens is er een transcriptie van het kohier haardstedengeld van Tholen 1696 op de site geplaatst.
25-04-2017: De documenten van Vrijberghe zijn bijgewerkt
Het document Vrijberghe deel 1 is uitgebreid en Vrijberghe deel 2 is nieuw toegevoegd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina 'Eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Vrijberghe'.
25-04-2017: De documenten Schakerloo deel 1, 2 en 3 en Tholen deel 1 zijn bijgewerkt
Aan deze documenten zijn enkele wijzigingen uitgevoerd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina 'Eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Tholen en Schakerloo'.
17-12-2016: De documenten Tholen deel 3, 4, 5 en 6 zijn bijgewerkt
Aan deze documenten zijn enkele wijzingen uitgevoerd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina 'eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Tholen en Schakerloo'.
13-12-2016: Het document Schakerloo deel 2 is bijgewerkt
Aan dit document zijn enkele foto's toegevoegd. Dit document is te bekijken op de pagina 'eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Tholen en Schakerloo'.
16-05-2016: Genealogieën Clement / Klement en Jansen zijn bijgewerkt
De genealogieën van Clement / Klement en Jansen zijn aangevuld en verbeterd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina genealogieën en stamreeksen.