Het laatste nieuws en informatie op www.Tholen-Schakerloo.nl
 Laatst aangepast op dinsdag, 19 februari 2019.
Geachte bezoeker,

Mocht u bezwaar hebben tegen geplaatste persoonsgegevens op de site die u persoonlijk aangaan en die in strijd zouden kunnen zijn met de nieuwe wet op de privacy dan horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groet J.J. en D.J. van de Velde
19-12-2018: Genealogie en stamreeks bijgewerkt
De genealogie van de Fam. Polij / Pollie is aangevuld en een stamreeks van de Fam. De Graaf is aan de site toegevoegd.
19-12-2018: Beeldbank toegevoegd aan de site
Aan de site is toegevoegd een beeldbank van foto's en tekeningen die betrekking hebben op ons historisch onderzoek verricht in de Polders van Tholen, Schakerloo en Vrijberge.
03-12-2018: Fragment Van de Velde Gen. XII t/m XV aangepast
Het document 'Gen. XII t/m XV' is opgesplitst in de volledige generatie XII en fragment gen. XIII t/m XV. De documenten zijn te bekijken bij genealogieën en stamreeksen onder de familie Van de Velde.
27-11-2018: Update december 2018
Bijgewerkt zijn Schakerloo deel 1 t/m 3 en Tholen deel 1 t/m 7.

Een belangrijke aanvulling in Tholen deel 6 is dat Jacob Willemssen de Boet, heer van Vrijberghe eigenaar is van de hoeve Schulpkreek in de Broekpolder in 1550.

Heeft u vragen, aanvullingen, verbeteringen of opmerkingen, wij horen het graag van u.
02-06-2018: Update juni 2018
Aangevuld en verbeterd zijn de delen:
- Tholen - Schakerloo inleiding
- Schakerloo deel 1, 2 en 3
- Tholen deel 1, 2 en 3

In Tholen deel 1 zijn opgenomen gegevens betreffende de aanleg van een nieuwe dijk en landbouwhaven in de Deurloopolder in 1686 en gegevens over de Brouwersput in Mosselhoek. In Tholen deel 2 zijn opgenomen gegevens betreffende de legering van Spaans gezinde soldaten op de Deehoeve in 1576 en de gevolgen die dat heeft gehad.
09-12-2017: Update december 2017
Bijgewerkt zijn Tholen deel 1 en 2.
In Tholen deel 1 en 2 zijn er belangrijke aanvullingen uit de 16e en 17e eeuw aangebracht:
- in de polder Brooloose vonden we in de periode ca. 1555 - 1575 een hoeve. De polder is na de inundatie in 1575 verloren gegaan.
- in de 1500 Gemetenpolder aan de Zwarteweg vonden we van de aldaar aanwezige hoeve dat hij in 1558 was genaamd Couwenhoeve. De bewoners van de hoeve droegen in de 17e eeuw de naam Couwenhove, de naam van de hoeve zal mogelijk tot de familienaam hebben geleid.
- ook in de volgnummers aan de Steenstrate (Postweg) konden we in de oudste gedeelten diverse aanvullingen aanbrengen.

In de voetnoot onder aan de bladzijden is nu de datum van de up date aangebracht zodat duidelijk is welke versie u hebt ingezien.

In bewerking is:
- Huizen en herbergen aan de haven van Tholen

Verder vind er zo nodig een update plaats van de reeds aanwezige documenten.
22-10-2017: Update oktober 2017
Bijgewerkt zijn Schakerloo deel 1, 2 en 3.
- In Schakerloo deel 1 is onder letter A t/m J opgenomen een 20 tal bebouwde percelen gelegen in Schakerloo in de 16e en 17e eeuw waarvan we tot heden niet hebben kunnen vaststellen waar zij precies liggen.
- In Schakerloo deel 3 zijn er belangrijke aanvullingen uit de 16e en 17e eeuw in de buurtschap Westdorp en Steene Cruijs aangebracht.

Idem bijgewerkt en aangevuld de stamreeks van de fam. Buijsen / Buijse / Buijs, wonende Breda, Polder van Namen en St.Annaland. De oudste stamvader Andries Jansen Buijsen, mr. schrijnwerker en houtkoper was maker van o.a. de Prinsenbank in de Grote kerk te Breda.
25-05-2017: Herindeling website
Het document Eigenaren en bewoners van de Polders van Tholen en Schakerloo (10 delen) is voltooid, het laatste deel Broek- en Roolandpolder is op de site gezet.
- Schakerloo 1 is gesplitst in Schakerloo deel 1 en 2
- Schakerloo 2 wordt Schakerloo deel 3.

Tevens is er een transcriptie van het kohier haardstedengeld van Tholen 1696 op de site geplaatst.
25-04-2017: De documenten van Vrijberghe zijn bijgewerkt
Het document Vrijberghe deel 1 is uitgebreid en Vrijberghe deel 2 is nieuw toegevoegd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina 'Eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Vrijberghe'.
25-04-2017: De documenten Schakerloo deel 1, 2 en 3 en Tholen deel 1 zijn bijgewerkt
Aan deze documenten zijn enkele wijzigingen uitgevoerd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina 'Eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Tholen en Schakerloo'.
17-12-2016: De documenten Tholen deel 3, 4, 5 en 6 zijn bijgewerkt
Aan deze documenten zijn enkele wijzingen uitgevoerd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina 'eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Tholen en Schakerloo'.
13-12-2016: Het document Schakerloo deel 2 is bijgewerkt
Aan dit document zijn enkele foto's toegevoegd. Dit document is te bekijken op de pagina 'eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de polders van Tholen en Schakerloo'.
16-05-2016: Genealogieën Clement / Klement en Jansen zijn bijgewerkt
De genealogieën van Clement / Klement en Jansen zijn aangevuld en verbeterd. Deze documenten zijn te bekijken op de pagina genealogieën en stamreeksen.