Startpagina

 

In mei 1981 zijn wij begonnen met het samenstellen van een genealogie van de Familie van de Velde. Het bleek al snel dat de naam Van de Velde in verschillende schrijfvarianten veelvuldig voorkomt in Nederland en Vlaanderen. Vandaar dat wij onze familie, de Thoolse Familie Van de Velde hebben genoemd. De genealogie, gen. I t/m X en een fragment gen. XI t/m XV treft u aan op deze site.

Verder zijn wij gelijktijdig gestart met onze kwartierstaat. Naar aanleiding van de kwartierstaat volgden de stamreeksen en genealogieën van onze grootmoeders. Een aantal hiervan treft u eveneens aan op deze site.

Tijdens deze onderzoeken hebben wij ook de bezittingen van onze voorouders nagegaan en de geschiedenis van een aantal huizen en boerderijen op het Eiland Tholen uitgezocht.

Aangezien onze ouders en grootouders in de 20e eeuw in Schakerloo bij Tholen woonden zijn we in 2004 gestart met het onderzoek naar de eigenaren en bewoners van bebouwde percelen in de Polders van de stad Tholen en Schakerloo. Dit onderzoek is heden nog in volle gang. Een deel van ons onderzoek vindt u reeds op deze site.

Wij maken U graag deelgenoot van ons onderzoek, bij overname stellen wij bronvermelding zeer op prijs.

Hoogerheide ‘s-Gravenhage
Jan J. van de Velde. Drs. Dave J. van de Velde.